Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Melkvee: Voorkoeler toepassen

Optimale voorkoeling is mogelijk wanneer er minimaal 1,1 liter water voor elke liter melk door de voorkoeler stroomt en de grootte van de voorkoeler is afgestemd op deze twee stromen. Voorkoeling en automatisch melken gaan goed samen omdat het melkproces meer verdeeld over de dag plaatsvindt en de melkstroom daardoor veel lager is. Geef bij de aanvraag van een voorkoeler richting leverancier aan welk koelresultaat u nastreeft (2-4 °C boven de temperatuur van het ingaande koelwater) en probeer hier afspraken over te maken. Voor een goede dimensionering van de voorkoeler zal de verkoper na moeten gaan hoeveel water er op uw bedrijf tegenover elke liter melk gezet kan worden. Dit vraagt inzicht in de snelheid waarmee de AMS de melk wegpompt en de aanvoersnelheid van koelwater (aantal liter/minuut).

Activiteit In werking hebben van een koelinstallatie
Nummer maatregel 19
 
Omschrijving maatregel
 
Melkvee: Energiezuinig koelen van melk.
 
Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie
 
Voorkoeler toepassen.
Uitgangssituatie  op basis van een referentietechniek  
Voorkoeler ontbreekt.
 
Technische randvoorwaarden
 
N.v.t.
 
Economische  randvoorwaarden
 
Melkproductie  is minimaal 1.000.000 kg per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.
 
Alternatieve erkende maatregelen
 
N.v.t.
Bijzondere omstandigheden N.v.t.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!