Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Energiebesparing bij nieuw- en verbouw van stallen

In ontwerpfase juiste situering van (ondergrondse) ventilatiekanalen, goede isolatie, voorkomen koudebruggen, beperkte putdiepte en goede bouwuitvoering.
 
Sectoren
Intensieve veehouderij : Vleesvarken, Fokzeugen, Vleeskuikens, Legkippen, Vleeskalveren.
 
Hoe interessant
Zeer interessant.
 
Belemmeringen voor invoer
Nieuwbouw en verbouw.
 
Reductie broeikasgasemissie
Afhankelijk van wat bespaard kan worden.
 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!