Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Warmteverlies via buitenmuur beperken

Isolatie van de spouwmuur is toepasbaar bij gebouwen die verwarmd worden, met een ongeisoleerde spouwmuur. Dit kan voorkomen bij gebouwen uit de periode 1930-1980. Een vuistregel is dat minimaal 20% van de gevel uit spouwmuur moet bestaan om de maatregel rendabel uit te kunnen voeren.

Hoe interessant
Afhankelijk van huidige isolatietoestand van gebouw.

Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.

Investeringskosten     
ongeveer € 15,- per m2 muur.

Terugverdientijd  
 4-5 jaar.

Reductie broeikasgasemissie 
Beperkt : 7 %

Achtergrondinformatie/bronnen
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt, maart 2010, PPO-rapport. (zie checklist Akkerbouw, p. 50).

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!