Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Biogasinstallatie Ekodorp

Doelstelling
Het realiseren van een biogasinstallatie op het eigen bedrijf. Het digestaat wordt gebruikt als kunstmestvervanger. Een kleingedeelte van het geproduceerde biogas dient te worden gebruikt voor eigen gebruik en het resterende gas kan worden afgezet aan derden.

Opdrachtgever
Familie van Dorp, Alphen aan de Rijn
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
Het resultaat is een biogasinstallatie waarin rundveemest van zijn eigen bedrijf en een aantal coproducten (vooral maïs en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie) worden vergist. Het biogas dat ontstaat, wordt gebruikt in een warmtekrachtinstallatie voor de productie van elektriciteit. Het gaat om 3 MWh per jaar. Een klein deel gebruikt Van Dorp zelf, de rest (90%) verkoopt hij aan het elektriciteitsnet. Dit doet hij samen met een biocluster van 25 vergistende ondernemers. Het digestaat dat bij de vergisting overblijft heeft als bijzonder kenmerk dat het biologisch is.
Toepasbaarheid
Andere agrarische ondernemers kunnen aan dit concept een voorbeeld nemen als het gaat om het plaatsen van een biogasinstallatie. Als tijdens de planvorming afzetpartners van het gas worden benaderd, en er is een bestemming voor het digestaat is een biogasinstallatie, mits rendabel, een prima vorm van verbrede landbouw.
Meer informatie

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!