Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Rapporten Stalsystemen en huisvesting

SBIR-programma methaanreductie buitenmestopslag
Voorbeelden uit de praktijk met beluchting van mest, de zuivering van lucht door biofilters of grond en verbranding van lucht uit de mestopslag. Lees verder 

Biologisch filter voor verwijdering van methaan uit lucht van stallen en mestopslag (2003)
Een haalbaarheidsstudie naar biologisch filter. Lees verder

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!