Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Klimaat en koeien

Klimaat en Koeien Brochure
De melkveehouderij draagt voor circa 5% bij aan de totale broeikasgasuitstoot in Nederland. Het merendeel van deze uitstoot bestaat uit methaan en lachgas. In de afgelopen jaren is de uitstoot door de melkveehouderij al behoorlijk verminderd, onder andere door melkquotering, mestbeleid en een efficiëntere bedrijfsvoering. Het project Klimaat en Koeien wil deze uitstoot verder verlagen. In de brochure staan een aantal handige tips over bijvoorbeeld bemesting, mestopslag, voeding en graslandvernieuwing. Ook vertellen de betrokken partijen over hun ervaringen met het project en welke resultaten zij er mee behaald hebben.
 
Lees de brochure
 
Klimaat en Koeien eindrapportage + bijlagen (2009)
Het project Klimaat en Koeien beoogt een duurzame vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de melkveehouderij in Overijssel. Om dit te bereiken wil het project de melkveehouders bewust maken van het broeikasgasprobleem en voorziet het in kennis en oplossingen. Het rapport geeft de projectresultaten weer en komt met een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. De in het project gekozen maatregelen (door de agrarisch ondernemer) zijn vrijwel allemaal gebaseerd op relatief eenvoudig te nemen managementaanpassingen. Deze maatregelen zorgden voor een vermindering van 5% van de uitstoot van CO2. De maatregelen en resultaten van de veertien bedrijven zijn bij het rapport gevoegd.
 
Lees de eindrapportage
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!