Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

ROB project in de Noardlike Fryske Walden

Onder de noemer Zien is geloven heeft LTO Nederland een project uitgevoerd in samenwerking met de gebiedscoöperatie De Noardlike Fryske Wâlden. De doelstelling van het project was de agrarische ondernemers in het gebied ervaring op te laten doen met klimaatvriendelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering om zo de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Bewustwording en het samen zoeken naar praktische maatregelen stonden hierbij centraal. Het bespreken van de persoonlijke doelen op het gebied van vermindering van de uitstoot werd in studiegroepen gedaan. De opgedane ervaringen werden vervolgens uitgedragen naar andere melkveehouders.
 
Uitkomsten van het project staan beschreven in dit rapport. Onderdeel hiervan is de aanpak voor de komende jaren in het gebied.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!