Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Precise soil management as a tool to reduce CH4 en NO2 emissions from agricultural soils

Landbouwgronden zijn een belangrijke bron voor het ontstaan van lachgas en methaan. Bodemverdichting stimuleert de emissie van deze broeikasgassen en kan onder andere ontstaan door het gebruik van landbouwmachines of de beweiding door dieren. Om bodemverdichting te verminderen of voorkomen kunnen maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van een rijpadensysteem. Zware machines rijden op de landbouwgronden dan alleen op vaste paden.
 
Dit onderzoek richt zich op de invloed van verdichting van akkerbouwgrond en de maatregelen die hiertegen te nemen zijn. Er is hierbij aandacht voor de effecten van het rijpadensysteem. Zo was de emissie van lachgas en methaan bij rijpaden en minder bodemverdichting aanzienlijk lager dan de emissie uit controlevelden waar het land op traditionele wijze bewerkt werd.
 
Lees het volledige rapport. Het rapport is, afgezien van een korte samenvatting, geschreven in het Engels.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!