Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Cowfortable (1) ambities en internationale verkenning,vrijloopstallen voor melkvee

Doelstelling
Het project ‘Cowfortable’ heeft de ambitie om op het gebied van huisvesting een sprong voorwaarts te maken ten aanzien van diergezondheid en dierwelzijn. Het dominante staltype, de ligboxenstal, is na 30 jaar optimalisatie grotendeels uitontwikkeld. Voor grensverleggende melkveehouderij zullen we op zoek moeten naar een nieuw basisconcept. Ofwel: niet doorontwikkelen, maar herontwerpen. Optimale diergezondheid en -welzijn moeten daarvan de kern zijn. Maar ook wat betreft milieu en inpassing in het landschap zal het concept moeten voldoen aan de eisen van de toekomst.
 
Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
 
Landbouwsector
Melkveehouderij
 
Transitiepad
Stalsystemen
 
Status
Lopend
 
Soort project
Project
 
Resultaten
Het effect van deze stalsystemen op de emissies is nog niet duidelijk. Wanneer het composteringsproces niet goed verloopt kunnen er meer emissies optreden van ammoniak, methaan en lachgas. Het managen van de bodem is daarom een kritische succesfactor uit oogpunt van zowel emissies als diergezondheid. De wijze van cultiveren, de mate van ventileren en de bezettingsgraad zijn erg bepalend. De ontwikkeling van de vrijloopstal raakt veel duurzaamheidcriteria. Naast dierenwelzijn en emissies zal het ook gevolgen hebben voor de mestopslag, mestafzet en mestaanwending. De bovenbouw bepaalt sterk de ventilatie en de inpassing in het landschap. Kortom de vrijloopstal past bij verbetering van dierwelzijn en een andere kijk op omgaan met mest, maar vergt nader onderzoek.
 
Toepasbaarheid
Rapport gaat over vrijloopstallen, specifiek over bodemsystemen. Aan één van de belangrijkste punten, meer bewegingsvrijheid voor de koe, voldoet de vrijloopstal sowieso. Het type bodemsysteem en een juiste behandeling daarvan kan bijdragen aan vermindering van emissie van broeikasgassen. Maar het precieze effect van deze stalsystemen op de emissies is nog niet duidelijk. Wanneer het composteringsproces niet goed verloopt kunnen er meer emissies optreden van ammoniak, methaan en lachgas. Het managen van de bodem is daarom een kritische succesfactor uit oogpunt van zowel emissies als diergezondheid. De wijze van cultiveren, de mate van ventileren en de bezettingsgraad zijn erg bepalend. Productschap van Zuivel is onderzoek gestart naar bodems in vrijloopstallen. Aspecten die meer inzicht vergen zijn: economie, emissies, hygiëne, geur, gezondheid en welzijn vee en bodemvruchtbaarheid. Het rapport beschrijft verschillende bodemsystemen, conclusies en ervaringen. Er wordt ingegaan op :
- ligbedden van compost, een mengsel van houtsnippers en zaagsel (systeem uit de VS);
- ligbedden van gedroogde mest (systeem uit Israël)
- ligbedden van zand
Pagina 41 is een samenvatting van alle kritische succesfactoren.
 

BijlageGrootte
PDF icon cowfortable_courage.pdf1.41 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!