Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Inventarisatie Reductie Overige Broeikasgassen (2012)

U vindt hier het overzicht van initiatieven op het gebied van onderzoek, bewustwording en kennisverspreiding die te maken hebben met de emissie van lachgas en methaan op melkveehouderijbedrijven.
U krijgt als agrarische ondernemer, onderzoeker, adviseur, beleidsmaker, projectuitvoerder of andere belanghebbende middels dit overzicht inzicht in initiatieven op het gebied van onderzoek, bewustwording en kennisverspreiding binnen de transitiepaden Veevoer, Dierlijke mest, Bodem & bemesting, Stalsystemen, Keten & consument en Covergisting.
U krijgt inzicht in de initiatieven die zijn opgestart vanaf 2002, dit betreft zowel lopende als afgeronde initiatieven.
U krijgt daarnaast inzicht in de partijen die actief zijn binnen dit thema.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!