Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Besparingsmaatregelen bollenteelt

1. Deficit drogen
Als een product niet meer dan 5 gram vocht per m³ lucht afgeeft, kun je wel meer willen afvoeren, maar dat heeft geen nut. Pas de droogsnelheid dus aan, aan de vochtafgifte van het product.

Bijdrage Energiebesparing
10 %

Investeringskosten
€ 250,- tot € 2000,-

Meer informatie
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-agrosectoren#Bloembollen-%20en%20bolbloementeelt
 
 

2. Gebruik enthyleengestuurde ventilatie
Bij het bewaren van tulpenbollen is de veilige schadedrempel voor ethyleen 100 ppb. De ethyleenanalyser meet continue het ethyleengehalte van de lucht in de cel. Door deze aan te sluiten op de klimaatcomputer zijn regelingen mogelijk waardoor de klepstand (of het toerental van de verversingsventilator) aangestuurd wordt. Op deze wijze blijft het ethyleengehalte onder de schadedrempel: hoe minder zure bollen, hoe lager de ethyleenproductie, hoe minder ventilatie. Er wordt dus niet meer dan nodig geventileerd. Bij een lage ethyleenproductie (minder zure bollen) kan er erg veel op gas bespaard worden.

Toepasbaarheid
Alleen bij bewaring tulpenbollen.

Bijdrage Energiebesparing
50% op gas.

Investeringskosten
€ 7.900,- tot € 12.916,-

Terugverdientijd
Afhankelijk van aantal m3 bollen per cel; 6 jaar bij 100 m3 tot 2 jaar bij 300 m3.

Toepassing en ervaring
Toegepast op 18% van de bedrijven.
Een dubbele analyser is per cel € 1000 goedkoper.
 
 

3. Verwijder zure bollen
Tijdens het pellen kunnen zure bollen verwijderd worden. In combinatie met ethyleengestuurde ventilatie is de energiebesparing dan maximaal. De ventilatienorm van 100 m³/m³ bollen/uur is immers gebaseerd op 5% zure bollen. Door handmatig of machinaal zure tulpen te verwijderen kan de ventilatie terug. Bij bijvoorbeeld 1% zure bollen is maar een ventilatiehoeveelheid van 20 m³/uur nodig om het ethyleengehalte onder de 100 ppb te houden. Droog de tulpen na het uitzoeken goed terug om nieuw zuur te voorkomen. Bewaar partijen met veel zuur apart.

Investeringskosten en terugverdiendtijd
Afhankelijk van bedrijfssituatie.

Meer informatie
Handmatig zure bollen verwijderen is arbeidsintensief, machinaal verwijderen vergt investeringen. Energiebesparing wordt alleen gerealiseerd door zure bollen vroeg in het bewaarseizoen te verwijderen.
 
 

4. Verminder de circulatie/ventilatie bij hyacintenheetstook
Bij de heetstook van hyacint worden hoge temperaturen gebruikt (4 - 6 wk 30 oC, 2 wk 38 oC en 2 - 3 dgn 44 oC). De ventilatiehoeveelheid kan zonder schade teruggebracht worden tot 80 m3 of minder.Hiermee wordt 45% op gas bespaard. De circulatiehoeveelheid tijdens de bewaring op 30oC kan van 1000m3 tot 500m3/uur teruggebracht worden. Dit bespaart flink op elektra.

Bijdrage energiebesparing
30 %
 
 

5. Controleer regelmatig de Instelling van klimaatcomputer
Vaak blijkt dat bollenbedrijven de instellingen van de computer niet of nauwelijks aanpassen aan de omstandigheden. Als er al aanpassingen gedaan worden is het meestal de temperatuur. Door regelmatig de instellingen door te lopen komen ‘vreemde’ zaken veel sneller aan het licht. Te denken valt hier bv aan de maximum en minimum luchtklepstand. Deze kunnen invloed hebben op het totale energieverbruik (en soms de verbruikspiek), maar nog belangrijker is de invloed op de kwaliteit van het product.

Bijdrage energiebesparing
5 %

Investeringskosten
€ 0,- tot advieskosten.

Terugverdientijd
Binnen een seizoen.

Achtergroninformatie/bronnen
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-agrosectoren#Bloembollen-%20en%20bolbloementeelt
 
Meer lezen: