Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Controleer de isolatie van koel- of forceercellen


Bij bewaarcellen die gemaakt zijn van eterniet met daartussen polystyreen als isolatie, kan de isolatie plaatselijk stuk zijn. Muizen maken graag een nest in polystyreen, dus de kans dat ze erin zitten is dan niet denkbeeldig. Er kunnen dan hele weggevreten gangen in de isolatie zitten. Tips: gebruik IR camera voor opsporen van slechte plekken in de isolatie. Voorkom schade door consequente ongediertebestrijding (is verpllicht in het kader van diverse voedselveiliheidsschema's).

Sector
Akkerbouw, vollegrondsgroente, bollenteelt, fruitteelt.
 
Toepasbaarheid
Afhankelijk van bedrijfssituatie.
 
Bijdrage Energiebesparing
5 %
 
Investeringskosten
Afhankelijk van bedrijfssituatie.
 
Wat moet er nog gebeuren
Techniek direct inzetbaar.
Bij twijfel of de RW waarde van de isolatie wel aansluit bij de huidige richtlijnen, vraag een expert om hierover te adviseren.
 
Toepassing en ervaringen
Wordt al breed toegepast, veel ervaring mee.
 
Meer informate
Publicaties agrosectoren.
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt, maart 2010, PPO-rapport.