Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Zorg voor goed geïsoleerde koelleidingen


 
De vloeistofleiding van de koelinstallatie moet goed geïsoleerd te zijn, om warmteopname door de vloeistof, en daarmee een lager rendement, te voorkomen. Ook de zuigleiding moet goed geïsoleerd te zijn om condensatie of ijsvorming op de leiding te voorkomen. De isolatie dient ononderbroken te zijn aangebracht, dit geldt ook voor de bijbehorende onderdelen.
 
 
Sector
Akkerbouw, vollegrondsgroente, fruitteelt, bollenteelt.
 
Bijdrage energiebesparing
1 %
 
Investeringskosten
Afhankelijk van de bedrijfssituatie