Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

TL-verlichting met hoogfrequent voorschakelapparaat

  
Door TL-armaturen toe te passen met hoogfrequent voorschakelapparaat kan ca 20 % op dat gedeelte van de verlichting worden bespaard. Verder is het licht veel rustiger en dus aangenamer voor mens en dier.

 
Sectoren
Rundveehouderij, Intensieve veehouderij , Open teelten.
Hoe interessant
Interessant voor verlichting die langere tijd aanstaat.
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
Bijdrage Energiebesparing
Circa 20 %
Investeringskosten
Nieuwe TL-armaturen.
Terugverdientijd
Afhankelijk van uren dat licht gebruikt wordt.
Wat moet er nog gebeuren
Branduren inschatten en kosten/baten plaatje( laten) maken.
Toepassing en ervaringen
Wordt in industriële sectoren veel toegepast.
Reductie broeikasgasemissie
Matig 7-15 %