Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Energiebesparing via isolatie in de bollenteelt

1. Controleer de  isolatie van koel- of forceercellen
Bij bewaarcellen die gemaakt zijn van eterniet met daartussen polystyreen als isolatie, kan de isolatie plaatselijk stuk zijn. Muizen maken graag een nest in polystyreen, dus de kans dat ze erin zitten is dan niet denkbeeldig. Er kunnen dan hele weggevreten gangen in de isolatie zitten.
 
Toepasbaarheid
Afhankelijk van bedrijfssituatie.
 
Bijdrage Energiebesparing
5 %
 
Investeringskosten
Afhankelijk van bedrijfssituatie.
 
Wat moet er nog gebeuren
Techniek direct inzetbaar.
 
Toepassing en ervaringen
Wordt al breed toegepast, veel ervaring mee.
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), publicaties agrosectoren.
 
 2. Gebruik het juiste energiescherm in de kas
Isoleren in de kas is belangrijk voor zowel energiebesparing als voor de temperatuurverdeling. Bij een goede temperatuurverdeling kan een lagere ruimtetemperatuur worden geaccepteerd zonder dat er gewasschade optreedt in bepaalde hoeken van de kas. Om daarnaast ook te besparen en toch optimaal van het licht gebruik te maken, kan gekozen worden voor een beweegbaar scherm. Daarbij is nog keuze tussen meer lichtdoorlatend, minder isolerend doek of voor een lichtremmend, meer isolerend doek. De beste optie is afhankelijk van het type bedrijf. De keuze is mede afhankelijk van de licht- en vochtgevoeligheid bij de gebroeide bollen.
Sector
Bollenbroeiers
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
Bijdrage energiebesparing
20 %
Investeringskosten
Onbekend.
Terugverdientijd
Binnnen 5 jaar.
Toepassing en ervaring
Algemeen toegepast.
Meer informatie
Deze maatregel is opgenomen in de EIA-lijst, te raadplegen op http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/
 3. Isoleer koudebruggen
Het warmteverlies via de gevel is 10 à 15% van het totale energieverbruik, afhankelijk van de verhouding geveloppervlak/kasdekoppervlak. Gevelschermen beperken dit verlies met gemiddeld 30%. Zeker bij moderne bedrijven is gevelfolie vaak makkelijk aan te brengen. Zeker bij wind kan het gebruik van vast folie een rol spelen bij het zorgen voor een goede horizontale verdeling van de temperatuur. In geïsoleerde bewaarplaatsen zorgen koudebruggen vaak voor ongewenste condensatie. Tip: gebruik IR camera voor opsporen van koudebruggen in de daken of zijmuren.
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
Bijdrage Energiebesparing
2 %
Investeringskosten
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.
 4. Zorg voor goed geïsoleerde koelleidingen.
De vloeistofleiding van de koelinstallatie moet goed geïsoleerd te zijn, om warmteopname door de vloeistof, en daarmee een lager rendement, te voorkomen. Ook de zuigleiding moet goed geïsoleerd te zijn om condensatie of ijsvorming op de leiding te voorkomen. De isolatie dient ononderbroken te zijn aangebracht, dit geldt ook voor de appendages.
Bijdrage energiebesparing
1 %
Investeringskosten
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.