Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Verwarming/HR-ketel i.c.m. Lagetemperatuurverwarming


Controle van verwarmingsketel t.a.v. juiste instellingen en tijdige vervanging van oude ketel. Verwarming via een laag-temperatuur-systeem (bijv. vloerverwarming) zodat het rendement van HR-ketel beter wordt benut.

Hoe interessant?
Controle instellingen interessant bij alle verwarmingsketels. HR-ketel i.c.m. LTV-verwarming zeer interessant voor intensieve veehouderij.

Sectoren
Vleesvarkens, Fokzeugen, Vleeskuikens, Legkippen, Vleeskalveren, Akkerbouw, Vollegrondsgroenten, Bollenteelt, Fruitteelt.

Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.

Bijdrage energiebesparing
Afhankelijk van ouderdom ketel.

Belemmeringen / beperkingen
Voor HR-ketel i.c.m. LTV-verwarming is verbouwing nodig.

Wat moet er nog gebeuren?
Controle instellingen regelmatig uitvoeren, eventueel servicecontract nemen.

Achtergrondinformatie/bronnen
Artikel "Wees zuinig met energie". PraktijkKompas Varkens, December 2002.