Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Isolatie spouwmuur

  
Dit is toepasbaar bij gebouwen die verwarmd worden, met een ongeisoleerde spouwmuur. Dit kan voorkomen bij gebouwen uit de periode 1930-1980. Een vuistregel is dat minimaal 20% van de gevel uit spouwmuur moet bestaan om de maatregel rendabel uit te kunnen voeren.

Hoe interessant
Afhankelijk van huidige isolatietoestand van gebouw.
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
Investeringskosten     
€ 8,- tot € 15,- per m2 muur.
Terugverdientijd  
 4-8 jaar.
Reductie broeikasgasemissie 
Beperkt : 2-7 %
Achtergrondinformatie/bronnen
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt, maart 2010, PPO-rapport. (zie checklist Akkerbouw, p. 50).