Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Slimme schakelaars

  
Breng een aanwezigheidsdetector aan bij verlichting. Met een bewegingsmelder wordt het licht automatisch in- en uitgeschakeld. Zo vergeet u niet het licht weer uit te doen.
 
Specifiek voor akkerbouwbewaarplaatsen
De slimme schakelaar kan ongewenste groenverkleuring van aardappelen voorkomen.
 
Specifiek voor de bollenteelt
Gebruik deurschakeling van celprogramma. Als de deur open gaat, gaat de cel uit, hierdoor wordt voorkomen dat onnodig wordt verwarmd of gekoeld.


 
Sectoren
Alle sectoren.
 
Hoe interessant
Interessante eenvoudige maatregel, bespaart ook overlast en ergenis.
 
Toepasbaarheid
In alle bedrijfslokalen.
 
Bijdrage Energiebesparing
Tot 15 %
 
Investeringskosten
Afhankelijk van aantal schakelaars.
 
Terugverdientijd
2-3 jaar.
 
Wat moet er nog gebeuren
Kosten/baten plaatje (laten) maken en toepassen.
 
Toepassing en ervaringen
Wordt al breed toegepast, veel ervaring mee.
 
Reductie broeikasgasemissie
7-15 %
 
Meer informatie
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt, maart 2010, PPO-rapport