Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Frequentieregelaar op vacuumpomp van de melkinstallatie

Frequentieregelaar wordt vooral toegepast op de vacuümpomp van de melkinstallatie, om exact het aantal liters lucht te produceren dat op dat moment nodig is. Hiermee kan tot 50 % energie worden bespaard. Ook worden de regelaars gebruikt op broninstallatie,waarmee tot 40 % stroom bespaard kan worden.

 
Sectoren
Melkveehouderij.
 
Hoe interessant
Interessant bij robot melksystemen en grote melkinstallatie met pompen met motorvermogen boven 7 kW.
 
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
 
Bijdrage energiebesparing
25-50 % bij grote installaties; tot 60 % bij melkrobots.
 
Investeringskosten
€ 2.500,- à € 3.000,-
 
Terugverdientijd
8 - 10 jaar bij grote installaties.
 
Wat moet er nog gebeuren
Kosten/baten plaatje (laten) maken voor uw bedrijf.
 
Reductie broeikasgasemissie
Groot, boven 15 %
 
Meer informatie
Energiebesparing rondom melken
Zie daarnaast onderstaande bijlage: Factsheet Rekentool Vacuumpomp Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.pdf