Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Kies de juiste trekker/werktuigencombinatie, gecombineerd met de juiste bandensoort en -spanning


 
Bijdrage energiebesparing
30- 40 %
 
Investeringskosten
Beperkt, zo nodig verbruiksmeters.
 
Wat moet er nog gebeuren
Maak je het "nieuwe rijden" eigen.
 
Toepassing en ervaringen
Juist de combinatie van maatregelen versterkt de besparing.
 
Reductie broeikasgasemissie
Groot, boven 15 %
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Netwerk Het Nieuwe rijden in de Melkveehouderij 
Factsheet Energiebesparing voor u als akkerbouwer; rvo.nl januari 2012.
Factsheet Dieselbesparing in de melkveehouderij