Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Registreer en monitor het energieverbruik op het bedrijf

  
Door zelf te registreren of te laten monitoren via de leverancier wordt de energieafname zichtbaar en komen verbruikspieken in beeld. Dit biedt aanknopingspunten bij energiebesparing en inkoop van energie.
De energienota komst slechts 1 keer per jaar of 1 keer per maand, dit is een te groot interval voor actief beheer. Geavanceerde softewarepaketten kosten al snel € 5.000,-
Automatisch uitlezen van meterstanden en dagelijks weergave op internet kan al vanaf € 400,- per jaar (NUON).

Sectoren
Alle sectoren.

Hoe interessant?
Zeer interessant.

Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.

Bijdrage energiebesparing
5 tot 10 %

Investeringskosten
Bij handmatig meten van energiegebruik (en registreren in excell-spreatsheet) per dag zijn er weinig kosten, maar kost wel ureninzet.

Wat moet er nog gebeuren?
Meten = weten; op het eigen bedrijf kunnen verschillen worden opgespoord en besproken.
Tip: door op een van te voren afgesproken moment alle stroomverbruikers af te zetten en slechts
één activiteit aan te zetten kan het gebruik per onderdeel worden gemeten.

Reductie broeikasgasemissie
7 - 15 %

Achtergrondinformatie/bronnen
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt. Maart 2010, PPO-rapport.
Brochure Bewaring van aardappelen - Leerpunten van het praktijknetwerk "Slim en kostenbesparend bewaren" (zie onderstaande bijlage: brochure_bewaring_10-9-14.pdf)

 

BijlageGrootte
PDF icon brochure_bewaring_10-9-14.pdf221.2 KB