Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Verwijder zure bollen

Tijdens het pellen kunnen zure bollen verwijderd worden. In combinatie met ethyleengestuurde ventilatie is de energiebesparing dan maximaal. De ventilatienorm van 100 m³/m³ bollen/uur is immers gebaseerd op 5% zure bollen. Door handmatig of machinaal zure tulpen te verwijderen kan de ventilatie terug. Bij bijvoorbeeld 1% zure bollen is maar een ventilatiehoeveelheid van 20 m³/uur nodig om het ethyleengehalte onder de 100 ppb te houden. Droog de tulpen na het uitzoeken goed terug om nieuw zuur te voorkomen. Bewaar partijen met veel zuur apart.
 
Sector
Bollenteelt.
 
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
 
Investeringskosten
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.
 
Terugverdientijd
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.
 
Meer informatie
Handmatig zure bollen verwijderen is arbeidsintensief, machinaal verwijderen vergt investeringen. Energiebesparing wordt alleen gerealiseerd door zure bollen vroeg in het bewaarseizoen te verwijderen.