Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Zet de trekker uit tijdens de pauze


 
Uit onderzoek blijkt dat trekkers gemiddeld 25% van de tijd stationair staan te draaien, terwijl 15% haalbaar is. Bij de aanname dat een trekker per jaar 750 uur maakt, kan dit per jaar een besparing opleveren van 75 uur, oftewel 1.500 l brandstof (ca. € 1.000).
 
Bijdrage energiebesparing
2-7 %
 
Reductie broeikasgasemissie
7-15 %
 
Meer informatie
Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies, J. de Haan et al., december 2007. PPO-rapport nr. 372
Factsheet Dieselbesparing in de melkveehouderij
Artikel Nieuwe Oogst 3 mei 2014, "Voet chauffeur bepaalt veel"