Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Controleer regelmatig de Instelling van klimaatcomputer

Vaak blijkt dat bollenbedrijven de instellingen van de computer niet of nauwelijks aanpassen aan de omstandigheden. Als er al aanpassingen gedaan worden is het meestal de temperatuur. Door regelmatig de instellingen door te lopen komen ‘vreemde’ zaken veel sneller aan het licht. Te denken valt hier bv aan de maximum en minimum luchtklepstand. Deze kunnen invloed hebben op het totale energieverbruik (en soms de verbruikspiek), maar nog belangrijker is de invloed op de kwaliteit van het product.
 
Sector
Bollenteelt.
 
Bijdrage energiebesparing
5 %
 
Investeringskosten
€0 tot advieskosten.
 
Terugverdientijd
Binnen 1 seizoen.
 
Achtergrondinformatie/bronnen
publicaties agrosectoren Bloembollen en bolbloementeelt