Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Energiebesparing bij nieuw- en verbouw van stallen

 
In ontwerpfase juiste situering van (ondergrondse) ventilatiekanalen, goede isolatie, voorkomen koudebruggen, beperkte putdiepte en goede bouwuitvoering.

Sectoren
Intensieve veehouderij : Vleesvarken, Fokzeugen, Vleeskuikens, Legkippen, Vleeskalveren.

Hoe interessant
Zeer interessant.

Belemmeringen voor invoer
Nieuwbouw en verbouw.

Reductie broeikasgasemissie
Afhankelijk van wat bespaard kan worden.