Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Maak optimaal gebruik van daglicht voor verlichting in stallen en schuren

  

Zorg voor voldoende raamoppervlak met juiste situering of plaats lichtkoker en lcihtplaten op daken,  waardoor minder kunstlicht nodig is.
 
Sectoren
Pluimveehouderij, varkenshouderij en andere sectoren waar in stallen en schuren gewerkt wordt.
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Energiebesparing Varkenshouderij, folder "Slim ondernemen spaart veel energie". Varkensinnovatiecentrum, Animal Sciences Group, Wageningen UR.