Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Gebruik enthyleengestuurde ventilatie

Bij het bewaren van tulpenbollen is de veilige schadedrempel voor ethyleen 100 ppb. De ethyleenanalyser meet continue het ethyleengehalte van de lucht in de cel. Door deze aan te sluiten op de klimaatcomputer zijn regelingen mogelijk waardoor de klepstand (of het toerental van de verversingsventilator) aangestuurd wordt. Op deze wijze blijft het ethyleengehalte onder de schadedrempel: hoe minder zure bollen, hoe lager de ethyleenproductie, hoe minder ventilatie. Er wordt dus niet meer dan nodig geventileerd. Bij een lage ethyleenproductie (minder zure bollen) kan er erg veel op gas bespaard worden.
 
Sector
Bollenteelt
 
Hoe interessant?
Zeer interessant.
 
Toepasbaarheid
Alleen bij bewaring tulpenbollen.
 
Bijdrage energiebeparing
50 % op gas.
 
Investeringskosten
€ 7.900,- tot  € 12.916,-
 
Terugverdientijd
Afhankelijk van aantal m3 bollen per cel; 6 jaar bij 100 m3 tot 2 jaar bij 300 m3.
 
Toepassing en ervaringen
Toegepast op 18% van de bedrijven.
 
Meer informatie
Een dubbele analyser is per cel € 1000 goedkoper.