Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Warmteterugwinning en warmtewisselaar

 
 

Door terugwinning van koelwarmte (die anders aan de omgeving wordt afgestaan) wordt warm water verkregen van 40-50 Gr. C. Dit water kan gebruikt worden als bijvoorbeeld reinigingswater nadat het in een boiler verder is opgewarmd.

Sector
Melkkoeien.

Hoe interessant
Zeer interessant als veel reinigingswater nodig is.

Toepasbaarheid
Inbouwen bij koeling melktank.

Bijdrage energiebesparing
50 % op warm waterkosten; bij 120 m3 warm water/jaar is de besparing €810/jaar (incl. bijverwarming).

Investeringskosten
€ 3.000,- tot  € 4.000,- (excl. BTW)

Terugverdientijd
Reken dit voor uw eigen situatie uit met de rekentool WarmteTerugWinning (WTW)

Reductie broeikasgasemissie
Groot, boven 15 %

Bereken de energiebesparing door de aanschaf van een WTW-installatie
Kan ik de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk benutten voor het maken van warm water? Wat levert mij dit op? De rekentool WarmteTerugWinning (WTW) of Free-Heater is een onafhankelijke rekentool die u in zeven stappen antwoord geeft op bovenstaande vragen.
De rekentool rekent uit:

  1. hoeveel liter water van 40 - 55 °C op uw bedrijf beschikbaar komt vanuit de WTW;
  2. hoeveel energie (kWh) of gas (m3) hiermee jaarlijks bespaard wordt.

U kunt, afhankelijk van de gewenste terugverdientijd, berekenen of een WTW voor uw bedrijf interessant is.
Meer informatie
Zie onderstaande bijlage: Factsheet Rekentool WarmteTerugWin Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.pdf over het benutten van warmte van de koelmachine met een WTW.
 

 
MAATREGEL SPECIFIEK VOOR DE BOLLENTEELT
 


 
Warmtewisselaars worden ingezet in combinatie met koude/warmte opslag en/of warmtepompen. Er bestaan verscheidene typen warmtewisselaars. Te warme kaslucht kan worden afgekoeld door water over het kasdek te laten vloeien of door watergekoelde ventilatie. De afgevoerde warmte wordt voor gebruik in de winter bijvoorbeeld opgeslagen in een aquifer of in een bodemvolume. Met zg. energiepalen wordt warmte uitgewisseld tussen een bodemvolume en door slangen langs de heipalen stromend water.

Toepasbaarheid
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Bijdrage energiebesparing
20 %

Investeringskosten
€ 1.000,- tot € 5.000,-

Terugverdientijd
Afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Wat moet er nog gebeuren
Techniek direct inzetbaar, kosten/baten plaatje (laten) maken voor uw bedrijf.

Achtergrondinformatie/bronnen
http://www.rvo.nl/programmas-regelingen/publicaties-agrosectoren#Bloembollen-%20en%20bolbloementeelt