Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de Arboregeling bepalen voor zowel werkgevers als werknemers wat de rechten en plichten zijn op het terrein van veilig en gezond werken. Werkgevers zijn er primair voor verantwoordelijk dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen, maar ook werknemers hebben wat dit betreft hun verantwoordelijkheden.
 
Om veilig en gezond werken te bevorderen is het belangrijk dat werkgevers hun werknemers van hun rechten en plichten op de hoogte brengen en houden. De Arbeidsomstandighedenwetgeving geldt overal waar ‘arbeid onder gezag’ wordt verricht.
 
De Inspectie SZW controleert of werkgever en werknemers zich aan de regels houden die gelden rond arbeid. Wanneer u of uw medewerkers zich niet aan de arbeidsregelgeving houden, riskeert u een boete

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!