Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. Ziekteverzuim is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter wel iets over de betrokkenheid van medewerkers, over de organisatie rond ziekteverzuim en over de bedrijfscultuur. Daarnaast heeft ziekteverzuim bedrijfseconomische effecten. Zo kost ziekteverzuim de organisatie geld, onder andere vervangingskosten. Ziekteverzuim belast de organisatie, het verstoort en vertraagt het normale werkproces en doet een extra beroep op collega’s. Afhankelijk van de specifieke cao-afspraken heeft ziekteverzuim na zes maanden financiële gevolgen voor de betreffende medewerker.
 
Ziekteverzuim voorkomen dan wel zo snel mogelijk oplossen is dan ook van groot belang, zowel voor u als werkgever als voor de medewerker. Stigas kan u daarbij helpen. Op de website van Stigas vindt u uitgebreide informatie en ook kunt u contact opnemen met de VerzuimDesk.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!