Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Tewerkstellingsvergunning

Voor personen met de nationaliteit van één van de landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, is werken in Nederland vrij toegestaan. Een uitzondering geldt voor Kroatië. Personen met de Kroatische nationaliteit of een andere nationaliteit dan uit de EER of Zwitserland hebben een tewerkstellingsvergunning nodig, tenzij anders is bepaald.
 
Bulgarije en Roemenië zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. De strengere regels voor arbeidsmigratie mochten vanaf de toetreding tot de Europese Unie maximaal zeven jaar gelden. Daaraan komt op 1 januari 2014 een einde. Nederland mag dan geen enkele Bulgaar of Roemeen die wil werken tegenhouden, waarmee ook een einde komt aan de verplichte tewerkstellingsvergunning voor deze groep medewerkers.
 
U bent als werkgever verplicht zelf de identiteit van uw medewerkers te controleren. Aan de hand van het identiteits- of verblijfsdocument kunt u nagaan of een persoon in Nederland mag werken en onder welke voorwaarden. Laat dus uitsluitend iemand voor u werken op voorwaarde dat hij een origineel en geldig identiteitsdocument heeft getoond en waaraan u duidelijk heeft kunnen zien dat hij in Nederland mag werken.

Als u een vreemdeling voor wie arbeid niet vrij is toegestaan toch voor u wilt laten werken, vraag dan bij het UWV een tewerkstellingsvergunning aan. Deze krijgt u alleen als u kunt aantonen dat er binnen het zogenaamde ‘prioriteitsgenietend aanbod’ geen kandidaat is om het werk uit te voeren. Zolang u niet beschikt over de tewerkstellingsvergunning, mag u de vreemdeling niet laten werken. Op het moment is het heel moeilijk een tewerkstellingsvergunning voor seizoenarbeid rond te krijgen. De Rijksoverheid voert streng beleid op het naleven van de geldende regelgeving.
 
De boete bedraagt bij de eerste overtreding € 12.000,- per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Bij herhaling wordt dit € 24.000,- en bij een derde overtreding € 36.000,- per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Ook kan de Inspectie SZW werkzaamheden stilleggen. Voor buitenlandse arbeidskrachten waarvan u de identiteit niet op de juiste manier kunt vaststellen dient u bovendien ook loonbelasting af te dragen naar het hoogste tarief (anoniementarief). 

LTO Seizoenarbeid kan u ondersteunen bij het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!