Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ziekte bij zwangerschap en bevalling

Werknemers hebben recht op verlof bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg volgens de wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het verlof duurt bij zwangerschap 16 weken, bij adoptie en pleegzorg 4 weken. Tijdens dit verlof kan een WAZO uitkering worden aangevraagd. UWV neemt de loondoorbetaling dan over.  Benodigde formulieren voor het aanvragen van een zwangerschaps- of bevallingsuitkering vanuit UWV Werkbedrijf vind u onder deze link. Op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum wordt de duur van het verlof bepaald. Na de bevalling heeft de medewerker altijd recht op 10 weken verlof en uitkering
 
Wanneer het verzuim veroorzaakt wordt door de zwangerschap (na 24 weken zwangerschap en voor aanvang verlofperiode) kan de medewerker hiervoor een ziektewetuitkering krijgen. Het formulier om deze uitkering mee aan te vragen is direct weergegeven onder deze link

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!