Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Tijdelijk dienstverband

Een voordeel van het tijdelijk dienstverband is dat het een mogelijkheid biedt om pieken in de productie op te vangen. Een ander voordeel is dat, hoewel u de medewerker voor bepaalde tijd aanneemt, er toch meer binding tussen het bedrijf en de medewerker ontstaat doordat u deze zelf in dienst neemt. Dat is anders dan wanneer u een uitzendkracht inhuurt of een oproepkracht aantrekt. Bovendien is het betrekkelijk eenvoudig om wanneer een tijdelijke kracht goed bevalt, hem of haar in vaste dienst te nemen of juist de overeenkomst niet te verlengen. Een nadeel van een tijdelijk dienstverband ten opzichte van een vast dienstverband is dat de WW-premie hoger is wanneer het tijdelijke dienstverband korter is dan één jaar. Daarnaast draagt u sinds de modernisering Ziektewet (BeZaVa) middels een gedifferentieerde premie ook bij aan Ziektewetuitkering van uw tijdelijk werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Dit geldt ook voor werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden en (nog) geen recht hebben op een (WW-)uitkering.
 
De agrarische cao's bieden verschillende mogelijkheden om arbeid flexibel in te vullen. Deze tool verwijst naar een digitaal hulpmiddel bij het maken van de juiste keuze. Er zijn voorbeelden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de sectoren Dierhouderij, Glastuinbouw en Open Teelten. Ook is er een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor de regeling piekarbeid beschikbaar.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!