Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Oproepkrachten

Wanneer er in een bedrijf sprake is van korte pieken en dalen in behoefte aan personeel, kan de inzet van oproepkrachten een goed alternatief zijn voor de inzet van uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract. Het voordeel van oproepkrachten is dat zij alleen worden opgeroepen als er werk is en alleen dan worden betaald. Vaste en tijdelijke krachten moeten echter gewoon worden doorbetaald wanneer er onvoldoende werk is. Natuurlijk kunnen oproepkrachten ook prima worden vervangen door uitzendkrachten, die eveneens kunnen worden ‘weggestuurd’ als er geen werk meer is. Toch heeft de inzet van oproepkrachten enkele voordelen boven uitzendkrachten:

  • Er is meer continuïteit mogelijk dan bij uitzendkrachten;
  • Oproepkrachten hebben, anders dan uitzendkrachten, contractuele verplichtingen;
  • Het kan voordeliger zijn oproepkrachten in te zetten aangezien dan geen vergoeding aan een uitzendbureau verschuldigd is.
  • Een oproepkracht bouwt in onze cao al vanaf dag 1 pensioen op, in tegenstelling tot werknemers van een uitzendbureau.

Het begrip oproepcontract is een verzamelnaam. Andere namen zijn zaterdagkracht, vakantiekracht, scholier of termen als nulurencontracten, afroepcontracten, min-maxcontracten, etc. De Flexwet geeft de positie van de oproepkracht meer zekerheid. Zo kan de werkgever slechts in de eerste zes maanden de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten en geldt er een wettelijk gegarandeerd minimum aantal uren loon dat per oproep uitbetaald moet worden. De grens met een volwaardige arbeidsovereenkomst kan snel overschreden zijn waardoor een vast dienstverband ontstaat. Een oproepkracht kan wettelijk gezien recht hebben op doorbetaling van loon bij ziekte. Lees meer over oproepkrachten en contractvormen.
 
U kunt hier een voorbeeld oproepcontract downloaden.
 
Tip: Download de factsheet "Wet Werk en Zekerheid: Werkgevers en oproepkrachten (factsheet voor werkgevers)" van de Rijksoverheid.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!