Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Scholingsadviseurs

Nadat de opleidingsbehoefte en –wens is vastgesteld kan de opleider naar keuze worden gezocht. Opleidingen zijn veelal regionaal en sectoraal georganiseerd, met verschillende looptijden en startdata.
 
Ondersteuning rondom vakvaardigheden wordt vaak verzorgd vanuit onderwijsinstellingen, denk hier bij aan het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) bij u in de buurt. Zij verzorgen zowel in deeltijd als voltijd opleidingen op de verschillende MBO niveaus.
 
Het werken aan sociale of teamvaardigheden wordt vaak verzorgd door een trainer, coach of adviseur die verbonden is aan een adviesorganisatie.

In de agrarische sector zijn een aantal scholingsadviseurs actief die u kostenloos advies kunnen geven op uw scholingsbehoefte en de bijpassende mogelijkheden. De scholingsadviseur kijkt samen met de ondernemer waar ze met hun bedrijf over vijf jaar willen staan, wat daar voor nodig is en wat dat van henzelf en hun medewerkers vraagt. Scholing is dan vaak een belangrijk middel om bedrijfsdoelstellingen te halen of bedrijfsmatige knelpunten op te lossen.

De adviseur draagt bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van gekwalificeerd personeel in de sector. De scholingsadviseurs worden betaald door Colland Arbeidsmarkt. Ze zijn er dan ook dóór en vóór de ondernemers en werknemers in de sector!
 
De scholingsadviseurs werken vanuit het Agro Opleidingshuis. Meer informatie over het Agro Opleidingshuis kunt u hier vinden.

  • Specifiek voor de Glastuinbouw kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website van de Kas groeit.
  • Specifiek voor de Boomkwekerij kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website www.talentboom.nl.
  • Specifiek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroente kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op de website www.talentoogst.nl.
  • Specifiek voor de Fruitteelt kunt u informatie over scholing en ontwikkeling vinden op www.fruitacademie.nl.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier