Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Inschrijving in Nederland

Neemt u buitenlandse werknemers in dienst, dan heeft u net als bij Nederlandse werknemers een burgerservicenummer (BSN) van hen nodig. De werknemer krijgt dit nummer bij de gemeente wanneer hij zich daar inschrijft. Inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) is verplicht wanneer een medewerker langer dan 4 maanden in Nederland werkzaam is, de zogenaamde ingezetene. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.
 
Gaat het om een buitenlandse werknemer die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijft? Dan ontvangt hij een BSN na inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De RNI registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen (bron: Rijksoverheid). Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. De persoonsgegevens van een niet-ingezetene worden ook opgenomen in de BRP.
 
Sinds 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen zich inschrijven in de RNI bij inschrijfvoorzieningen bij 18 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. Zij moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren. Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer (BSN) en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis. Kijk voor meer informatie ook naar de brochure “Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland” van de Rijksoverheid.

 
Als u personeel in dienst hebt, moet u loonheffing op het salaris inhouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Voordat een werknemer bij u in dienst treedt, meldt u zich als werkgever aan bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingnummer en de benodigde formulieren. Iedere werknemer moet conform de cao beloond worden.
 
Zie voor meer informatie over het werken met buitenlandse werknemers de website van de Rijksoverheid.
 
Sociale verzekeringen
Buitenlandse arbeidskrachten die u via een intermediair inhuurt of via een (onder)aannemer voor u laat werken, kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. Dit geldt ook voor zelfstandigen/ZZP’ers. Om er zeker van te zijn dat u voor de betreffende arbeidskracht in Nederland geen sociale verzekeringspremies bent verschuldigd, kunt u de intermediair of de (onder)aannemer verzoeken u een E101/A1verklaring als bewijsstuk te leveren. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1. In Nederland wordt daarom het formulier E101 sinds mei 2010 geleidelijk vervangen door het formulier A1.

 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - hoofdstuk 4
Cao Glastuinbouw - hoofdstuk 4
Cao Open Teelten - hoofdstuk 4

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!