Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ziektewetuitkeringen

Sommige werknemers hebben, als zij arbeidsongeschikt worden, recht hebben op een uitkering in plaats van loondoorbetaling door de werkgever. Er zijn verschillende uitkeringen. 
 
Ziektewetuitkering
De Ziektewetuitkering is van toepassing bij de volgende gevallen:

  • Het contract van een arbeidsongeschikte werknemer afloopt;
  • De werknemer wordt arbeidsongeschikt door orgaandonatie;
  • Uitval bij bijzonder dienstverband;
  • Uitval bij sommige uitzendkrachten;
  • Werknemers met structureel functionele beperkingen of een arbeidshandicap;
  • Inval of oproepkrachten;
  • Uitval bij zwangerschap.

 
WAZO-uitkering
Werkneemsters die door adoptie of zwangerschap niet kunnen werken hebben mogelijk recht op een WAZO-uitkering.
 
WIA-uitkering
Als iemand 2 jaar ziek is kan hij recht hebben op een WIA-uitkering, mits er een sluitend re-integratiedossier is. UWV zal dit laatste beoordelen.
 
Verkorte WIA aanvraag
Wanneer duidelijk is dat uw werknemer niet meer kan werken, ook niet in de toekomst, dan kan een werknemer een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd aanvragen. De werkgeversverplichting om een dossier op te bouwen komt dan te vervallen.
 
WAJONG
WAJONG, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De WAJONG is een uitkering voor jonggehandicapten. Jonggehandicapt wil zeggen dat de werknemer al op jonge leeftijd (vanaf 18 jaar) gedeeltelijk dan wel volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Omdat deze mensen vaak niet voor voldoende inkomsten kunnen zorgen worden zij ondersteund met een WAJONG-uitkering door UWV.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!