Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Opzegging door werknemer of werkgever

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst is de andere partij meedelen dat men de arbeidsovereenkomst eenzijdig wil beëindigen. Om de arbeidsovereenkomst op te zeggen is dus geen instemming van de ander nodig. In de cao en de arbeidsovereenkomst zijn vaak opzegtermijnen bepaald, meestal bedraagt dit voor werknemers die korter dan 5 jaar in dienst zijn 1 maand.
 
Aandachtspunten bij opzegging door de werknemer zijn onder meer:

  • De werkgever moet nagaan of de werknemer zich bewust is van de gevolgen van het opzeggen, vooral ten aanzien van een eventuele werkloosheidsuitkering (beheerst de werknemer voldoende de Nederlandse taal, is er sprake van emoties, opzegging in een opwelling?).
  • Als de werknemer op zijn verklaring tot ontslag nemen terugkomt, kan het van belang zijn of de werkgever al iemand anders in vaste dienst heeft genomen. De rechter houdt met deze nieuwe omstandigheden rekening.
  • De werknemer dient bij voorkeur de ontslagname schriftelijk te bevestigen.

De werknemer kan onder bepaalde omstandigheden met succes terugkomen op de opzegging. Deze kan dan stellen dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en toegang tot het werk eisen. Aansluitend kan de werknemer loon vorderen.
Het valt aan te raden een eindafrekening van resterend salaris, vakantiegeld en eventuele uit te betalen vakantiedagen op te (laten) stellen en deze voor akkoord te laten ondertekenen door de medewerker. 
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - artikel 6
Cao Glastuinbouw - artikel 7 
Cao Open Teelten - artikel 8

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!