Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Arbeidsplanning

Arbeid is voor veel ondernemers een belangrijke en kostbare productiefactor. Op veel bedrijven neemt arbeid 35 tot 50 % van de kosten voor zijn rekening. Bovendien is arbeid niet onbeperkt beschikbaar en zeker niet in de gewenste en noodzakelijke kwaliteit. Daarom moeten we zuinig omspringen met deze productiefactor. Dat maakt het noodzakelijk om een goede arbeidsplanning te maken.
 
De jaarplanning
Het maken van een jaarplanning geeft inzicht in de arbeidsbehoefte van een teelt of jaar op langere termijn. Maak aan de hand daarvan afspraken met mensen over hun beschikbaarheid. Dat geldt zowel voor parttimers als het inschakelen van een uitzendbureau. Uitzendbureaus zijn vaak bereid een betere prijs te offreren als ze ver vooruit kunnen plannen.
 
De weekplanning
Omdat het weer vaak roet in het eten gooit, is een jaarplanning te ruim van opzet om daarmee de arbeid voor de komende week te plannen. Dat zal wekelijks moeten gebeuren. Bij voorkeur in de daaraan voorafgaande week, omdat dan nog maatregelen kunnen worden getroffen om de tekorten aan te vullen. Stel ook de weekplanning bij voorkeur per bewerking op, omdat alleen dan duidelijke afspraken over het soort werk te maken zijn. Vooral parttimers, maar ook medewerkers van een uitzendbureau, willen graag weten wat ze moeten doen.
 
Arbeidsregistratie
Het heeft weinig zin een doel te stellen als niet wordt nagegaan of dit doel wordt gehaald. Daarom is bij iedere planning een registratie van de behaalde resultaten noodzakelijk. Het registreren is vooral bedoeld om informatie te krijgen over de arbeidsbehoefte van de bewerkingen, waardoor de volgende planningen beter aansluiten bij de werkelijkheid. Pas na langere tijd registreren en vergelijken met andere bedrijven is na te gaan of er op het eigen bedrijf efficiënt wordt gewerkt.
 
De mate van mogelijke arbeidsregistratie is sterk bedrijfsafhankelijk. Of arbeidsprocessen goed te monitoren zijn, hangt vooral af van de meetbaarheid van het proces. Handelingen die bijvoorbeeld sterk weersafhankelijk zijn, zijn aanzienlijk moeilijker te meten dan bijvoorbeeld het oogsten van tomaten in een kas. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!