Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Verlof volgens WAZO of cao

Er zijn diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) terwijl andere in de cao zijn vastgelegd. De WAZO stelt werknemers in staat hun werk met zorgtaken te combineren. Dit gaat dan om zaken als zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar ook verlof bij adoptie of pleegzorg.

Mochten verloven die normaal gesproken onder de WAZO vallen onder een afwijkende regeling in de cao zijn opgenomen, geldt in dat geval de cao.
 
Verlof volgens WAZO
De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Je bent als werkgever wettelijk verplicht je werknemers vrij te geven voor de gebeurtenissen die onder deze verloven vallen. Voor het zorgverlof geldt echter dat de werkgever het verlof mag weigeren wanneer het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt.

Kijk voor meer informatie over de WAZO bij de Rijksoverheid.
 
Let op: per 1 april 2016 krijgen vrouwen die in verwachting zijn van een meerling tot 4 weken extra zwangerschapsverlof. Lees hier meer over zwangerschapsverlof bij een meerling.
 
Verlof volgens cao
Ook kunnen werknemers verlof krijgen voor gebeurtenissen die niet in de WAZO zijn geregeld, bijvoorbeeld wanneer een familielid gaat trouwen of komt te overlijden. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof. Deze verlofregelingen zijn opgenomen in de cao. Let op, deze zijn per arbeidsovereenkomst verschillend. Indien je werknemers verlof willen voor een gebeurtenis die niet in de WAZO of cao is geregeld, ben je niet verplicht daarvoor vrij te geven.
Wel is het natuurlijk belangrijk dat je je als werkgever flexibel opstelt en het welzijn van je werknemers in de gaten houdt. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om iemand een vrije dag te geven of te laten opnemen bij het overlijden van een goede vriend of vriendin, omdat het hier niet om bloedverwanten gaat. Toch kun je je ook wel voorstellen dat een werknemer graag afscheid wil nemen en het verlies moet verwerken.

De werknemer kan verlof krijgen vanwege de volgende redenen:

  • Ondertrouw
  • Huwelijk
  • Huwelijk 1e en 2e graads familielid
  • Jubilea (dienst- en huwelijksjubilea)
  • Verhuizing
  • Stervensbegeleiding (palliatief verlof)
  • Overlijden
  • Noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist

Kijk voor de exacte bepaling naar de cao die voor uw organisatie van toepassing is.
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - hoofdstuk 6
Cao Glastuinbouw - hoofdstuk 6
Cao Open Teelten - hoofdstuk 6
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!