Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Arbo en veiligheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Er gelden op dit terrein diverse wettelijke regelingen. Ook indien u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld een onderaannemer, dient u te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. Denk daarbij aan:

  • Werkplek en apparatuur
  • Lichamelijke en psychische belasting
  • Stoffen, straling en besmetting

Werk- en rusttijden bepalen
Voor al uw personeel, dus ook voor buitenlandse arbeidskrachten en ingehuurd personeel is de Arbeidstijdenwet van toepassing. Als u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld een onderaannemer geldt de Arbeidstijdenwet ook voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. In de wet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Voor kinderen, jeugdigen en zwangere of pas bevallen vrouwen gelden speciale regels.
De Arbeidstijdenwet geldt niet voor ZZP’ers. Zij mogen hun eigen werktijden indelen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!