Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Functie-indeling en loon

Wanneer u een nieuwe medewerker in dienst neemt, stelt u de functie vast die hij gaat vervullen. Dit heeft u nodig om vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Hieraan gekoppeld spreekt u af welke taken hij gaat uitoefenen. Niet in de laatste plaats heeft u de functienaam nodig om het bijbehorende loon te bepalen.
 
Om een functie correct te kunnen indelen in een salarisgroep, staat in iedere agrarische cao een functieraster. Dit is een rooster met alle functienamen in de betreffende sector. Om de functienaam te bepalen zet u eerst op een rij welke taken de medewerker gaat doen. In het functiehandboek voor de agrarische sectoren selecteert u de functie die bij de betreffende taken hoort.
 
Het loon van uw medewerker bepaalt u vervolgens door een link te leggen tussen de functieklasse die bij de gekozen functie genoemd staat en de bijbehorende loontabellen en de ervaring van uw medewerker.
Hoe uitgebreid het functieraster ook is, de kans is aanwezig dat juist de samenstelling van taken die uw medewerker gaat uitvoeren, niet in de gewenste combinatie genoemd staat bij één functie. In dat geval gaat u referentiefuncties vergelijken en taken wegen met plussen en minnen. Voor een uitgebreide functieindeling op uw bedrijf gebruikt u functiewaardering.
 

> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - Artikel 14 en bijlage III.
Cao Glastuinbouw - Artikel 16 en bijlage III.
Cao Open Teelten - Artikel 14 en bijlage I.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!