Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Inventarisatie opleidingsbehoefte

Om er achter te komen welke scholingsactiviteiten voor de organisatie noodzakelijk zijn, verdient het aanbeveling om de opleidingsbehoeften in kaart te brengen. Daarbij staan de wensen van de organisatie en de medewerkers centraal. Om te bepalen welke opleidingsbehoeften in de organisatie bestaan, is het aan te bevelen om het opstellen van een opleidingsplan systematisch aan te pakken.
 
In het opleidingsplan vertaalt u het organisatiebeleid naar concrete opleidingsactiviteiten. Daarvoor worden doelgroepen onderscheiden. Voor elke doelgroep geeft u aan welke opleidingen van toepassing zijn.
 
Informatie over hoe u zelf een opleidingsplan kunt maken vindt u onder deze link. Een voorbeeld van een opleidingsplan vanuit het MKB is weergegeven onder deze link.  
 
Op het moment dat u als ondernemer tot de conclusie komt dat er een opleiding of bijscholing nodig is, kunt u zichzelf een aantal vragen stellen:

  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van vakvaardigheden? Denk hierbij aan kennis over het product, behandeling van het product, en efficiëntere werkprocessen.
  • Is de medewerker gebaat bij ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheden? Zoals het nemen van initiatief of verantwoordelijkheid, de manier waarop er met u als ondernemer of collega’s wordt gecommuniceerd over het werk of de manier waarop het werk georganiseerd is.

Het antwoord op bovenstaande vraag bepaalt in welke richting of bij welke organisatie u het beste uw vraag neer kunt leggen. De agrarische scholingsadviseurs kunnen u helpen de juiste keuze te maken. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!